Szövegdoboz:  
Tevékenységünk, célkitûzéseink:
 
 
 
A Gazdakör elsõdleges céljának tekinti a gazdálkodók, a családi gazdaságok fejlõdésének segítését tagjai érdekeinek képviseletét. Orosházán nemcsak termelési, hanem egyúttal társadalmi, foglalkoztatási feladatokat is meg kell oldani.
Ezért ma az élelmiszereknek és nyersanyagoknak az elõállításán túl az agráriumnak többnek kell lennie, mint csupán árutermelõ ágazatnak.
A termõföldnek, mint legfontosabb nemzeti értéknek, a termõerejének megõrzése fontos feladat.
A Gazdakör rendezvényein a gazdatársak ismereteinek bõvítése érdekében igyekszünk az aktuális piaci és mezõgazdasági témákban tájékoztatást, oktatást adni és az Európai Uniós tagságunkból eredõ lehetõségeinek kihasználását elérhetõvé tenni.
Segítséget nyújtunk a fiatalabb gazdatársaknak, hogy a mezõgazdasági, gazdálkodási ismereteiket megszerezhessék, bõvíthessék. Ezért együttmûködést keresünk a helyi mezõgazdasági szakiskolával.
Gazdakörünk tagságát arra kívánjuk ösztönözni, hogy legyenek nyitottak és fogadókészek az önkéntes szervezõdésû társulásokra, mert így valamennyien nagyobb eséllyel tudunk megmaradni a piaci versenyben.
A Gazdakör támogatja a környezetkímélõ technológiák megismerését és alkalmazását. Fontos a hazai elõállítású eredetvédett élelmiszer-alapanyagok termelése.
Képviselni fogjuk tagjaink érdekeit a helyi önkormányzatnál, a mezõgazdasághoz kapcsolódó szakhatóságoknál és szervezeteknél. Ennek érdekében az Orosházi Gazdakör felvételét kérte a MAGOSZ – Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége – Békés megyei és Országos szervezetébe.
Orosháza mezõgazdasági múltjában a gazdálkodó embereknek település életében betöltött szerepe a most megalakult Gazdakörünknek követendõ példát ad. Gazdakörünk tevékenységén keresztül erõsíteni kívánjuk a mezõgazdasági munkából megélni akaró családok létbizottságát.
Várjuk további gazdatársaink csatlakozását, hogy minél szélesebb körben valósuljon meg célkitûzésünk. Orosháza mezõgazdaságának fejlõdése és gyarapodása.
  
                                                                          Orosháza, 2006. február 24.
 
Szövegdoboz:  
Szövegdoboz: Orosházi Gazdakör   
 
2007.

Szövegdoboz:    Impresszum  
 
2007.

Szövegdoboz:    2007-2009.
 
2007.

 

Szövegdoboz:               Üdvözöljük az Orosházi Gazdakör oldalain!