Szövegdoboz: Ifjúgazda tagozat
Szövegdoboz:  
Szövegdoboz: Ifjúgazda tagozat - Program
 
Szövegdoboz:  
 Békés megyei Gazdakörök Szövetsége Ifjú Gazda Tagozata Célkitűzései és programja
 
Problémák számbavétele:
 
1.Érdektelenség a mezőgazdasági gazdálkodók körében.
2.Megfelelő program hiánya miatt nem tudjuk megszólítani a fiatalokat.
3.A helyi szervezetek működési, szabályozási feltételei nem teremtődtek meg.
4.Bemutatkozás feltételei nem kidolgozottak. – Honlap, kiadványok.
5.Akadozó az információáramlás a megyei és az országos partner szervek között.
6.A pályázatok figyelése egymás tájékoztatása nem elég hatékony.
7.Fiatal gazdáknak szóló támogatási rendszer hiánya.
8.Belső szakértői csapat hiánya szervezeten belül.
9.Öröklés, korkedvezményes nyugdíj hiánya a mezőgazdasági ágazatban. –  Mezőgazdaság, mint életpálya feltételeinek hiánya.
10.Magyar termékek, mezőgazdasági termékek nem kapnak kellő reklámot.
 
Ifjú Gazda Tagozat Hosszú Távú Stratégiai céljai:
 
Működési feltételek kialakítása:
 
1.Gyakoribb informális tanácskozások, ötletcserék.
2.Belső programterv kidolgozása. Bemutatkozó kiadványok összeállítása.
3.Az Ifjú Gazda Tagozatot Kistérségi szinten koordinálni, időszakos megyei egyeztetésekkel.
4.Elérhetőségek, (informatikai, telefonos) kialakítása, helyi szinten támogatni a gazdakörök irodához jutását.
5.Belső szakértői csoport létrehozása. Külön jogi, informatikai, kommunikációs, pályázatírói, munkaügyi, növényvédelmi, állattenyésztési  szakértők biztosítása a Megyei Szövetségen vagy az Ifjú Gazda  Tagozaton belül, a felmerült kérdések, problémák kezelésére.
6.A hatékony működéssel, eredményes és közös fellépésekkel előnyökhöz juttatni gazdaköri tagságot, amely alapja lehet a mozgalom létszámának bővüléséhez. 
7.Vándor fórumok szervezése. Előadók több gazdakörhöz történő meghívása aktuális témákban.
 
Információs, informatikai célok:
 
1.Adatbázis kialakítása a hatékony információ áramlás megteremtéséhez.(Elérhetőségekről.)
2.A közvetlen információáramlás (e-mail, telefonos) feltételeinek megteremtése a helyi szervezetek és az országos szövetség között.
3.Honlap létrehozása, adattárként és egy belső kereskedési fórum lehetőségével.
 
 
Érdekvédelmi célkitűzések:
 
1.Vidéki életmód, mezőgazdasági termelés, falusi turizmus népszerűsítése.
2.Országos Szövetségen belül kezdeményezni hatékonyabb fellépést a mezőgazdasági termelők így az ifjú gazdák életpályának (jogi, egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási munkaügyi) kialakítására.
3.A magyar termékek védelmében, népszerűsítésében egységes fellépés.
4.Sajtóban, helyi televíziókban mezőgazdasági műsorok kezdeményezése.
5.Kölcsönös támogatás a szervezetek helyi érdekérvényesítésében.  Összefogás, egységes fellépés.
6.Programok, rendezvények kezdeményezése bemutatkozás céljából. – Helyi termékek szakmai versenye, stb.
7.Megyei és Országos szervezeten belül kezdeményezni sajtóközlemények,  állásfoglalások kiadását aktuális témákban. Az állásfoglalásokban külön  hangsúlyt kell fektetni, hány ember munkanélkülivé válását jelentheti  adott ágazat válsága esetleg megszűnése. Nagyobb hangsúlyt fektetni  arra, hogy a mezőgazdaság és így a gazdatársadalom hány család   megélhetésének alapja a foglalkoztatási piacon.
8.Évértékelő sajtóközlemények kiadását kezdeményezni az Országos  Szövetség részéről, az adott év statisztikai eredményeiről, ezen belül hangsúlyozni az előállított termékek pénzbeli értékét, adózási  eredményeit, foglalkoztatási adatait, Alkalmi foglalkoztatás adatait, stb.
 
Termelési feltételek, célkitűzések:
 
1.Helyi szolgáltatások, termékek gazdakörön és megyén belüli  ismertetése. Bartel üzletkötések feltételeit megteremteni.
2.TÉSZ-ek létrehozásához tapasztalatcsere jól működő TÉSZ-kel.
3.Belső díjak kialakítása. Minőségi díjak adományozása. 
4.Sikeres agrárvállalkozók bemutatása, fórumokon kiadványokban.        
 
 
Orosháza, 2007. május 19.